editör_Fikret_Korur

BİLİM ADAMI: BENCE?


0
Categories : GÜNCEL YAZILAR

Bilim adamı;

sınırı olmayan -Dünya yansa da- kendi çıkarlarını ve menfaatlerini değil ülkenin ve insanlığın yakın ve uzak menfaatlerini düşünen insandır. Bu sebeple, bilim adamı insanlığın yararına olan her bilgiyi ve her uğraşı, kendisinin, yakın çevresinin, öğrencilerinin, sevdiklerinin bile çıkarlarından önde tutan kişidir. Bu bağlamda kişisel menfaatler onun için ikinci plandadır, para ise hiçbir şeydir. Kendini üstün ve saygın gösterecek tek şeyin kendi bilgisi olduğunu düşünür ve bilgisine yeni bir bilgi ekleyemediği veya bilgisini büyük kalabalıklara aktaramadığı gün hüzün içindedir. “Bilgiyi elde ettikten sonra halka söylemeyen ve belletmeyen kişi, zengin olup da yoksul doyurmayan kimseye benzer.” (Hz. Muhammed s.a.v) düsturu ile hareket eder. Kimsenin parasında ve malında gözü yoktur. Dedikodu ve fitne-fücur ile işi olmaz.Bilgiyi her zaman üstün tutar. Bilgisiz, cahil, dogmacı, banaz değildir ve belli bir zümre veya topluluk için bilim yapmaz, fikirlerini satmaz. Yönetilmez sürekli, zaman zaman yönetici olur; adaleti temsil eder ve üstünlüğünü adaletli olması belirler. Bilim tarihini bilir pozitif bilimleri sever. Bilgiyi üretirken etik unsurları korur, gerekirse denek olarak kendisini kullanır. Bütün bunları yaparken, ihmal ettiği başta ailesi olmak üzere bir çok insan vardır, bir gün bir ödül törenindeki kısa konuşmada veya bu şekilde bir yazı kaleme alırken onları gözleri dolarak hatırlar ve isimlerini dillendirir.

Bilim adamı olmak kolay iş değil. Bunun çabasında olmak bile güzel. Bilim adamları toplumları cehaletin, sabit fikirliliğin esaretinden kurtararak; toplumları “sürü” olmaktan alıkoyar. Bu uğurda yaşadığı yerden kovulmuş, sürülmüş ve hatta canından olmuş pek çok örnek biliyoruz. Ben bu doğrulara uyan bilim adamları ile tanışma fırsatı, hatta onlardan ders alma fırsatı buldum. Bu doğrular yolunda ilerlemek, yürümek hatta koşmak uğruna çalışmalarımı sürdürüyorum. 

Temelleri yıllar önce atılan bu cumhuriyetin ve Anadolu topraklarında yıllarca milliyeti ırkı ne olursa olsun bilime hizmet etmiş nice insanların bulunduğu birçok kez duymuşsunuzdur. Ama artık şunu da bilmeliyiz ki, para kazanmaktan, şan ve şöhretten daha ali ve daha elzem olan bilim üretmek ve bilimin ışığında yürümektir. Ülkeler ve insanlık ancak bilimle ayakta durur ve ilerler. Bu vesile ile, özellikle Anadolu topraklarında bilim üreten ama isimleri yabancı bilim adamları kadar iyi bilinmeyen bütün geçmiş bilim insanlarımızı ve Türkiye Cumhuriyeti Bilim Adamlarımızı saygıyla anıyor; bizlerin yetişmesinde emeği büyük olan ODTÜ’deki değerli Hocalarımı saygıyla selamlıyorum.

Bakınız  Bilim Adamları

Dr. Fikret KORUR (10.04.2013)

Telif hakkı © 2021 Tüm hakları saklıdır. Güncelleme: 08.01.2021 -- İlk Yayım: 01.12.2011 - Designed by: Fikret Korur - Powered By: Wordpress - Astral Theme