editör_Fikret_Korur

Antartika’da Eriyen Buzullar Yerçekimini Zayıflatmakta!


0
Categories : GÜNCEL YAZILAR

Ice_loss_dips_gravity

Kaynak: DGFI/Planetary Visions

Araştırmacıların Geophysical Research Letters dergisinde yer alan çalışmaları Batı Antartika’da oldukça büyük buzul kütlelerinin eridiğini göstermektedir. Buradaki buzul kütlelerini takip eden GOCE ve GRACE uyduları buradaki üç büyük buzul kütlesinden

Pine Adası Buzulunun 74 milyar ton/yıl,
Thwaites Buzulunun 69 milyar ton/yıl,
Getz Buzul Kabuğu ise 61 milyar ton/yıl,

buz kaybedildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu buzulların kaybı bölgedeki deniz seviyesini 0,51 mm/yıl düzeyinde artırmaktadır. Bu kütle kaybı bölgede ölçülen yerçekimi değerlerinde dalgalanmaların olduğunu göstermektedir. Ağır buzul kütlelerinin erimesi ile daha az buzulun kalması, o bölgeye etki eden yerçekiminin azalmasına neden olmaktadır. Konuyla ilgili uydu görüntüleri 2009’dan bu yana meydana gelen değişikliğin boyutlarını ortaya koymaktadır.

Yaklaşık 230 milyar tonluk bu buzul kaybının, Antartika bölgesinde geri dönülemez şekilde bir düzensizlik oluşturduğu açıktır. Bu bilgiler 27 Ağustos 2014 tarihinde yazdığım ‘Antropoz’ yazımdaki öngörüleri desteklemektedir.

YAKAN belli değil ama YAPAN belli.

Küresel ısınma tehdidi ile Dünya’nın yok olma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu bilim adamları açıkça ortaya koymaktadır. Ormanlık alanların korunmasının ne denli önemli olduğunu bu alanların Dünya’nın akciğerleri olduğunu ilkokuldan başlayarak çocuklarımıza öğretilmektedir. Daha sonra hak etmediğimiz kazançlar elde etmek uğruna YAKILMIŞ ORMAN ALANLARINI yeniden ağaçlandırmak yerine OTEL YAPMASI İÇİN birilerine verilmesi ne derece doğrudur?

Gözünü para hırsı bürümüş insanlar!

Size şunu tekrar hatırlatmak isterim. Kendinizin ve bizlerin hatta bizden sonraki nesillerin sonunu hazırlıyorsunuz. Önce doğayı mahvedip, ormanları katledip sonra otellerin içine yapay ve SAHTE cennetler! oluşturmaya çalışıyorsunuz. Lütfen orman yangınlarından sonra arazileri tekrar ağaçlandıralım. Bu arazilerde otellerin yapılmasının yolunu açarsak, daha fazla ormanlık alanın yakılmasına neden oluruz. Bilinçli olalım ve duyarlı davranalım. Çok sevdiğim bir söz ile yazımı noktalıyorum. Bu ormanlar bize torunlarımızdan miras.

 

Sevgilerimle.

Dr. Fikret Korur

Kaynaklar

http://www.livescience.com/48099-antarctica-melting-earth-gravity-changes.html

http://www.livescience.com/48083-antarctic-ice-loss-causes-dip-in-earth-s-gravity-video.html

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27306511.asp

Telif hakkı © 2021 Tüm hakları saklıdır. Güncelleme: 08.01.2021 -- İlk Yayım: 01.12.2011 - Designed by: Fikret Korur - Powered By: Wordpress - Astral Theme