editör_Fikret_Korur

FİZİKTE PROBLEM ÇÖZÜMÜ AŞAMALARI


0

Bir fizik problemini kolayca çözmek için;

  1. Problemin metin kısmını (soru kökünü) dikkatle ve birkaç kez okuyunuz. Verilenlerin ve istenenlerin neler olduğunu tespit ediniz.
  2. Probleme uygun şema veya grafik çiziniz (örneğin serbest cisim diyagramı gibi). Verilenleri şemada gösteriniz.
  3. Soruda şekil veya grafik var ise burada verilenleri dikkatle inceleyiniz. Unutmayın şekli verilen sorular, şekli sizin çizmeniz gereken sorulardan daha çok veri içerdiği ve soruyu size anlattığı için daha baş-edilebilir sorulardır.
  4. Problemin fiziğin hangi konusu ile ilgili olduğunu belirleyiniz. Sorunun fizik kanunları yönünden çözümünğ ve irdelemesini yaptıktan sonra matematiksel olarak gereken formülleri, çıkarımları ve matematiksel bağıntıları not ediniz.
  5. Bu bağıntıları kullanarak birimlere de dikkat ederek bağıntıları bilinmeyenler için çözünüz.
  6. Elde ettiğiniz sonuçların birimlerini belirtiniz. Soru birkaç bölümden oluşuyorsa, ilk basamakta kullandığınız bağıntıların ve sonucun sorunun diğer bölümü için gerekli olup olmadığını tespit ediniz. Birkaç bölümden oluşan soruların hatırı sayılır bir kısmınad bölümler birbirinden bağımsız çözülebilir. Bu nedenle ilk bölümü çözemesenizde diğer bölümlerle uğraşırken birinci bölümün cevabı aklınıza gelebilir.
  7. Soruda istenenleri bulduğunuzda vaktiniz var ise süreci birkaç basamak geri çalıştırarak kontrol ediniz. Kontrol ve sağlama şansınız yok ise sonucun makul olup olmadığını kontrol ediniz (Örneğin bir kinematik probleminde otomobilin hızını 300 m/s bulmuş iseniz, işlemlerinizi kontrol etmekte fayda vardır. Çünkü 300 m/s = 1080 km/saat hıza eşittir ki bir otomobilin erişebileceği bir hız değildir.)

 

Telif hakkı © 2021 Tüm hakları saklıdır. Güncelleme: 08.01.2021 -- İlk Yayım: 01.12.2011 - Designed by: Fikret Korur - Powered By: Wordpress - Astral Theme