editör_Fikret_Korur

FİZİKTE PROBLEM ÇÖZÜMÜ AŞAMALARI


0

Bir fizik problemini kolayca çözmek için; Problemin metin kısmını (soru kökünü) dikkatle ve birkaç kez okuyunuz. Verilenlerin ve istenenlerin neler olduğunu tespit ediniz. Probleme uygun şema veya grafik çiziniz (örneğin […]

Read More

Telif hakkı © 2021 Tüm hakları saklıdır. Güncelleme: 08.01.2021 -- İlk Yayım: 01.12.2011 - Designed by: Fikret Korur - Powered By: Wordpress - Astral Theme